image/svg+xml
image/svg+xml

Kayıt & İlişik Kesme

Ders kaydı süreci için tıklayınız.

 

Kayıt Kondurma:

Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinin 52. maddesine göre, mücbir sebeplerle öğrenimine ara vermek zorunda bulunan öğrencilerin talebi halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile en fazla iki döneme kadar kaydı dondurulabilir. Bu süre öğrencilerin öğrenim süresinden sayılmaz ve farklı mazeretler nedeniyle dahi uzatılmaz.

Kayıt dondurma gerekçesini bildiren belgeler ile birlikte enstitümüz web sayfasında formlar kısmında bulunan “Kayıt Dondurma İstem Dilekçesi” doldurularak anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Anabilim dalı başkanlığınca uygun bulunan kayıt dondurma talebi enstitümüz gönderilerek yönetim kurulu kararı ile UBYS sistemi üzerinden kayıt dondurma işlemi yapılır.

İlişik Kesme:

Enstitümüz web sayfasında formlar kısmında bulunan “Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi” ve “İlişik Kesme Formu” doldurularak Enstitümüz Müdürlüğüne teslim edilir. Yönetim kurulu kararı ile öğrencinin ilişiği kesilir.