image/svg+xml
image/svg+xml

Formlar

DOKTORA FORMLARI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLARI
DİĞER FORMLAR
  SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULUNA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ FORMLAR
 Üniversitemiz SOSYAL VE BEŞERİ  BİLİMLER ETİK KURULU  oluşturulmuş olup Lisansüstü araştırma izinleri, bu kuruldan alınacak izinle başlatılacaktır.
 Aşağıdaki dört belgenin doldurularak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.Sisteme giriş için lütfen tıklayınız.