image/svg+xml
image/svg+xml

Formlar

DOKTORA FORMLARI
FRM-0265 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Değişiklik Formu
FRM-0266 Doktora Programı Danışman Bildirim Formu
FRM-0267 Doktora Programı Danışman Değişikliği Bildirim Formu
FRM-0268 Doktora Programı İkinci Danışman Atama Talep Formu
FRM-0269 Doktora Programı Savunma Sınavı Sonrası Beyan Formu
FRM-0270 Doktora Programı Seminer Dersi Konu Bildirim Formu
FRM-0271 Doktora Programı Seminer Dersi Uygulama Formu
FRM-0272 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Atama Formu
FRM-0273 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu
FRM-0274 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu
FRM-0275 Doktora Programı Tez Önerisi Savunma Sınav Tarihi Bildirim Formu
FRM-0276 Doktora Programı Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanak Formu
FRM-0277 Doktora Programı Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
FRM-0278 Doktora Programı Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu
FRM-0279 Doktora Programı Yeterlik Sınav Tutanak Formu
FRM-0280 Doktora Programı Yeterlik Sınavı Jüri Atama Formu

TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI
FRM-0253 Tezli Yüksek Lisans Programı Danışman Bildirim Formu
FRM-0254 Tezli Yüksek Lisans Programı Danışman Değişikliği Bildirim Formu
FRM-0255 Tezli Yüksek Lisans Programı İkinci Danışman Atama Talep Formu
FRM-0256 Tezli Yüksek Lisans Programı Savunma Sınavı Sonrası Beyan Formu
FRM-0257 Tezli Yüksek Lisans Programı Seminer Dersi Konu Bildirim Formu
FRM-0258 Tezli Yüksek Lisans Programı Seminer Dersi Uygulama Formu
FRM-0259 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Konusu Bildirim Formu
FRM-0260 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Konusu Değişikliği Bildirim Formu
FRM-0261 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
FRM-0262 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu


FRM-0281 Askerlik Sevk Tehir İstem Dilekçesi
FRM-0282 Askerlik Sevk Tehiri İptal Talebi Dilekçesi
FRM-0086 İlişik Kesme Formu (Enstitüler için)
FRM-0290 Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru Formu
FRM-0095 Not Yükseltme Amacıyla Bütünleme Sınavına Girme Talep Formu
FRM-0264 Lisansüstü Ders Telafi Dilekçesi
FRM-0094 Not Düzeltme Formu
FRM-0097 Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu
FRM-0101 Sınav Notuna İtiraz FormuuFRM-0093 Mazeretli Kayıt Yaptırma Talep Formu
FRM-0085 Harç Ücreti İade Formu
FRM-0084 Genel Amaçlı Dilekçe Örneği
FRM-0285 Ciltlenmiş Tez Teslim Formu
FRM-0295 Tez Teslimi için Ek Süre Talep Dilekçesi

TEZ EVRAKLARI
Tez evrakları sınav öncesinde öğrenci tarafından bilgisayar ortamında doldurularak hazırlanacaktır. Öğrenci program türüne göre doktora/yüksek lisans ifadelerinden diğerini silecektir. 

Kabul Onay Sayfası
İç Kapak
Beyanname


SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULUNA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ FORMLAR
Üniversitemiz SOSYAL VE BEŞERİ  BİLİMLER ETİK KURULU  oluşturulmuş olup Lisansüstü araştırma izinleri, bu kuruldan alınacak izinle başlatılacaktır.
Aşağıdaki dört belgenin doldurularak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.Sisteme giriş için lütfen tıklayınız.


FRM-0319 Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Başvuru Dilekçesi
FRM-0320 Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Başvuru Formu
FRM-0321 Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Bilgi Formu
FRM-0322 Etik Kurulu Taahhütname