image/svg+xml
image/svg+xml

Sıkça Sorulan Sorular

Soru:  Enstitünüz yılda kaç kez lisansüstü düzeyinde öğrenci kabul etmektedir?

 

Cevap: Enstitümüze bağlı anabilim dalları esas olarak güz dönemlerinde öğrenci almaktadır. Bununla birlikte anabilim dalının talebi ve üniversite senatosunun onayı ile bahar dönemlerinde de öğrenci alınabilmektedir. Konuyla ilgili adayların enstitü ilanlarını takip etmeleri önem arz etmektedir.

 

Soru: Başvurular nasıl yapılmaktadır, posta yolu ile başvuru geçerli midir?

 

Cevap: Başvurular akademik takvimde belirtilen başvuru tarihlerinde online olarak yapılmaktadır. Posta yolu  ile başvuru yapılamaz.

 

Soru:  Aynı anda birden fazla programa başvuru yapılabilir mi?

 

Cevap: Enstitümüz lisansüstü programlarından  aynı anda en fazla 3 programa başvuru yapılabilir.

 

Soru:  Başvurularda bilim sınavı yapılmakta mıdır?

 

Cevap: Doktora, tezli yüksek lisans programlarında bilim sınavı uygulanmakta, uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bilim sınavı uygulanmamaktadır.

 

Soru:  Mezun durumunda değilim, enstitünüzün ilan ettiği lisansüstü programlara başvuru yapabilir miyim?

 

 Cevap:   Adayın mezun olmuş olması gerekmektedir.

 

Soru:  ALES ve yabancı dil puanları kaç yıl geçerlidir?

 

Cevap:  ALES ve yabancı dil puanları 5 yıl geçerlidir.

 

Soru:  Tezsiz yüksek lisans / uzaktan öğretim programlarında ALES ya da yabancı dil şartı aranmakta mıdır?

 

Cevap:   Tezsiz yüksek lisans / uzaktan öğretim programlarında ALES ve yabancı dil şartı aranmamaktadır. Uzaktan Öğretim programlarında yalnızca kontenjan dahilinde diploma notu ile değerlendirme yapılır.

 

Soru: Herhangi bir lisansüstü programda kayıtlı olan aday, enstitümüzün ilan ettiği programa kayıt yaptırabilir mi?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 35. maddesinin 6. bendine göre tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

 

Soru:  Lisansüstü programlar askerlik sevkini ne kadar süre ile erteler?

 

Cevap:  Öğrenci kayıtlı olduğu andan itibaren,

              Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları 1,5 yıl

              Tezli Yüksek Lisans Programları 3 Yıl 3 ay

              Doktora Programları 7 yıl süre ile

35 yaşına gelmemiş adayların başkaca bir tehiri ve engel durumu yoksa askerlik sevki ertelenir. Mezun olduklarında veya ilişik kesildiğinde ilgili askeralma bölge başkanlığına bilgi verilir.

Mezuniyet  durumunda kişinin askeralma bölge başkanlığına şahsen başvurusu üzerine tüm programlardan  1 yıl  tehir hakkı elde edilebilir.

Soru: Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarınız Nelerdir?

 

Cevap:  Uzaktan Öğretim olarak eğitim veren tezsiz yüksek lisans programlarımız,

               İşletme ABD Uzaktan Öğretim,

               Girişimcilik ABD Uzaktan Öğretim,

               Yönetim Bilişim Sistemleri ABD Uzaktan Öğretim programlarıdır.

 

Soru: Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarınız işleyişi hakkında bilgi alabilir miyim?

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarımıza kayıt olan öğrenciler UZEM üzerinden derslere elektronik ortamda katılırlar. Dersler kaydedilmekte ve istenildiğinde veya kaçırıldığında tekrar izlenebilmektedir. Vize sınavları da elektronik ortamda gerçekleştirilir. Final ve Bütünleme sınavları için öğrencilerin belirlenen ve ilan edilen gün ve saatlerde Bartın'da olmaları gerekmektedir. Programın öğrenim süre en az 2 en çok 3 dönem olup ders kaydı yapılan her dönem için eğitim ücreti bedeli ödenir. 

 

Soru: Uzaktan Öğretim Eğitim Ücretleri ne zaman ve ne kadar ödenir?

 

 Cevap: Uzaktan Öğretim programları ücretleri ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ile senatoda kesinleşir ve öğrenci ders kaydı yaptığı her dönem için belirlenen ücreti öder.

        2018-2019 Akademik Yılı İçin Dönemlik Eğitim Ücretleri:

    Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı:1500 TL

    İşletme Anabilim Dalı :1500 TL

    Girişimcilik Anabilim Dalı:1500 TL

 

Soru: Özel öğrenci başvuruları ne zaman yapılmaktadır ve yapılması gerekenler nedir?

 

Cevap: Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların; akademik takvimde belirtilen sürede, lisans mezuniyet/öğrenci belgesi ve not durum belgesinin onaylı örneklerini ekledikleri dilekçe ile enstitü anabilim dalı başkanlıklarına başvurmaları gerekir. Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen adaylar, özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler.

     Lisansüstü programa kabul edilen öğrenciler, özel öğrenci statüsünde aldıkları derslerin en fazla iki tanesini lisansüstü eğitimine saydırabilirler. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Soru: Yatay Geçiş Başvuru için ne yapmam gerekiyor?

 

Cevap:  Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; güncel ve onaylı olarak dilekçelerine ekleyecekleri ders içerikleri, not durum belgesi ve öğrenci belgesi ile derslerin başlama tarihinden önce enstitüye başvurur.

Öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11.maddesinde yer alan şartları sağlaması gerekmektedirAyrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Soru: Lisansüstü dersleriniz nerelerde yapılmaktadır?

 

Cevap:   Ağdacı Kampüsünde yer alan fakültelere bağlı bölümlerin dersleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında bulanan SBE-1 ve SBE-2 nolu dersliklerde yapılmaktadır. Kutlubey Kampüsünde yer alan fakültelere bağlı bölümlerin dersleri ise ilgili fakültelerde yapılır.

 

Soru: Lisansüstü eğitimde derslere devam mecburiyeti var mıdır?

 

Cevap:   Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitimi ve Öğretim Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereği uzaktan öğretim programları hariç derslere en az %70 devam zorunluluğu vardır.

 

Soru: Tezli yüksek lisans ya da doktora programlarında harç var mıdır?

 

Cevap: Normal süreler içerisinde öğrenci harç ödemezDoktora programlarında 8. dönemden sonra, yüksek lisans programlarında 4. dönemden sonra harç borcu çıkmaktadır. Ayrıca uzaktan öğretim hariç 2. üniversite kaydı olanlara da harç borcu çıkmaktadır.

   

Soru: Yüksek lisans ve doktora eğitiminin azami süreleri nelerdir?

 

Cevap:  Doktora programlarında eğitim süresi en az 8 yarıyıl en çok 12 yarıyıl (lisans derecesi ile kabullerde en az 10 yarıyıl en çok 14 yarıyıl), yüksek Lisans programlarında eğitim süresi en az 4 yarıyıl en çok 6 yarıyıl, uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında eğitim süresi en az 2 yarıyıl en fazla 3 yarıyıldır.

 

Soru: Lisansüstü eğitimde bilimsel hazırlık programı nedir?

 

Cevap: Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanır. En fazla 1 yıl uygulanabilen program eğitim süresinden sayılmaz. Bu süre içinde derslerin tamamının başarılması gerekmektedir. Bir yıl içinde bilimsel hazırlık programını bitiremeyenlerin üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Soru: Askerlik işlemleri doğrudan enstitü tarafından mı yapılmaktadır yoksa öğrenciler tecil işlemlerini kendileri mi takip etmektedir?

 

Cevap: Askerlik işlemleri için yazışmalar öğrencinin talebi üzerine enstitü tarafından yapılmaktadır ve askerlik durumları öğrenci tarafından takip edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Soru: Dönem projesi ne zamana kadar teslim edilir? Mezuniyet için neler yapılması gereklidir?

 

Cevap: Dönem sonu sınav tarihinin bitiminden önce teslim edilir. Teslim süreci ve mezuniyet süreci için  hazırlanan yol izleme haritası için tıklayınız.

 

Soru: Tez konusu ne zaman bildirilir? Tez konusu değişikliği için ne yapılır?

 

Cevap:  Tez konusu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar “Tez Konusu Bildirim Formu” doldurulup enstitüye gönderilmek üzere anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Tez konusu değişikliği için de “Tez Konusu Değişikliği Bildirim Formu” doldurulup enstitüye gönderilmek üzere anabilim dalı başkanlığına teslim edilir.

 

Soru: Yüksek lisans ve doktora mezuniyeti için yayım şartı var mıdır?

 

Cevap: Üniversitemiz Senatosunun 03.02.2016 tarih ve 2016/02 oturum sayılı toplantısında alınan karar gereği yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin mezun olabilmeleri için tez savunma sınavına girmeden önce uluslararası dergilerde yüksek lisans öğrencilerinin 1 (bir) adet, doktora programı öğrencilerinin 2 (iki) adet kongre, konferans, sempozyum, seminer, poster, bildiri vb. makalesinin yayımlanmış veya yayımlanmaya kabul edilmiş olması gerekmektedir. 2015-2016 bahar döneminden önce enstitümüze kayıt olan öğrenciler yayım şartından muaftır.

 

Soru: Bütünleşik doktora veya lisans derecesi ile doktora nedir?

 

Cevap: Lisans diploması ile doktora programına kabuldür.  Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Diğer notlandırma sistemlerinde ise YÖK’ün dönüşüm tablosunda yer alan 3,00’ın karşılığı not esas alınır. ALES puanı ise programın gerektirdiği puan türünde en az 80 standart puana sahip olmak gerekir.

Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 42 kredi ve 300 AKTS’ den az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez aşamasında ayrı ayrı alınan uzmanlık alanı dersleri, yeterlik, tez önerisi ve tez izleme sınavlarından oluşur.

Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve uzmanlık alanı, danışmanlık ve seminer hariç en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, dönem başlamadan en az on gün içinde başvurmak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile aynı anabilim dalında varsa tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

 

Soru: Tez Savunma Sınavına başvuru için neler yapılmalıdır?

 

Cevap: Danışman onayından geçen 1 adet tez nüshası, 1 adet CD, danışman imzalı intihal raporu ve “Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu” savunma tarihinden 1 ay önce Enstitüye gönderilir. Yönetim Kurulu kararı çıktıktan sonra tezler öğrenci tarafından jüri üyelerine dağıtılır ve tezlerin teslim edildiğine dair “Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı” doldurularak enstitüye teslim edilir. Süreç için Tezli yüksek lisans ve doktora programları tez savunma sınavları yol haritaları için tıklayınız.

 

Soru: Derslerimi tamamladım, doktora yeterlik sınavına ne zaman girmem gerekiyor?

 

Cevap: Doktora yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda 2 kez yapılır. “Doktora Yeterlik Jüri Öneri Formu” ile birlikte “Doktora Yeterlik Başvuru Formu” doldurulup sınav tarihinden 1 ay önce anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Sınav jürileri doktora yeterlik komitesi tarafından oluşturulur.

Doktora Yeterlik Süresci Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 40. maddesinde açıklanmıştır. İlgili yönetmelik için lütfen tıklayınız.


 

Soru: Yeterlik sınavını başarıyla geçtim, bundan sonra ne yapmam gerekiyor?

 

Cevap: 1 ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. Öğrenci en geç 6 ay içinde tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

 

Soru: Tez izleme komitesi hangi tarihlerde toplanır?

 

Cevap: Tez izleme komitesi güz ve bahar olmak üzere yılda 2 kez toplanır. İki toplantı arasında en az 5 ay süre olması gerekir. “Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarih Bildirim Formu” doldurulup toplantı tarihinden 1 ay önce Anabilim Dalı başkanlığına teslim edilir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az 1 ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.

 

Soru: Tez savunmamı başarıyla geçtim, mezuniyet için hangi prosedürleri takip etmem gerekiyor

Cevap:  1 ay içerisinde enstitü onayından geçmiş ciltlenmiş 4 adet tez, 2 adet CD (Özet, Abstract, tezin tamamı pdf formatında), 1 adet “İlişik Kesme Formu”, 2 adet “Tez Teslim Formu”, 2 adet “Tez Veri Giriş Formu”, 1 adet “ Tez Teslim Beyannamesi” enstitüye teslim edilir. 1 ay içerisinde teslim edilemeyen tezler için, enstitüye 1 ay ek süre istenmesi ile ilgili bir dilekçe verilmelidir.  Süreç için yol izleme haritaları için tıklayınız.

 

Soru: Geçici mezuniyet belgesi hangi talep üzerine verilmekte ve ne zamana kadar geçerlidir?

Cevap: Geçici mezuniyet belgesi talebi, mezuniyet belgelerinden biri olan tez teslim beyan formunda belirtilir. Geçici mezuniyet belgesinin kullanılmasında süre sınırlaması bulunmamaktadır.

 

SoruÖğrenci kimliğimi kaybettim, öğrenci kimliğimi yeniden nasıl çıkartabilirim?

 

CevapÖğrenci kimlik kartını kaybeden öğrencinin dilekçesi  ile şahsen enstitümüze başvuru yapması yeterli olacaktır.

 

 

Soru: Ders saydırma  işlemi ne zaman yapılır?

 

Cevap: Başka bir programdaki öğrenciliği veya özel öğrenci olarak almış olduğu dersleri saydırmak isteyen öğrenci ders alma işlemlerinden önce dilekçesi ve saydırmak istediği dersleri gösterir not döküm belgesi ile  ilgili anabilim dalı başkanlığına başvuru yapar. anabilim dalının uygun görüşü olması durumunda Enstitü Yönetim Kuruluna teklif edilir.

            

Soru: Enstitü iletişim bilgileri nelerdir?

 

Cevap: Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ağdacı Yerleşkesi 74100-Bartın

  Tel: 0378 228 5430-36, e-posta: sbe@bartin.edu.tr