image/svg+xml
image/svg+xml

Tanıtım

Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kurulan üniversitemizin bir enstitüsü olarak 2008-2009 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur. Enstitümüz eğitim-öğretim faaliyetlerine 2011-2012 güz döneminde İktisat ve İşletme Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programları ile başlamış olup

Arkeoloji Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı 
Girişimcilik Anabilim Dalı
Felsefe Anabilim Dalı
İktisat Anabilim Dalı 
İşletme Anabilim Dalı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Sosyoloji Anabilim Dalı
Tarih Anabilim Dalı 
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

olmak üzere 12 ayrı anabilim dalında lisansüstü eğitim vermeye devam etmektedir.

Enstitümüz yukarıda belirtilen yüksek lisans programlarının yanında Türk Dili ve Edebiyatı, İşletme, İktisat ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dallarında verdiği doktora öğrenimi sayesinde bilim dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını karşılamaktadır.

Enstitümüz bilginin hızla yayıldığı bir dünyada teknolojinin imkanlarını kullanmak suretiyle Girişimcilik, İşletme ve Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dallarında uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları yürütmektedir.

Bünyesinde, 2019 Ekim ayı itibarıyla 255 tezli yüksek lisans, 136 tezsiz yüksek lisans ve 34 doktora olmak üzere toplam 425 lisansüstü öğrenci barındıran Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bugüne kadar; tezli yüksek lisans programlarından 122, tezsiz yüksek lisans programlarından 120 ve doktora programlarından 4 mezun vermiştir.

Enstitümüz bünyesindeki anabilim dallarında araştıran, eleştirel düşünceye sahip, disiplinler arası bir bilim anlayışına katkı veren, etik ilkeleri benimsemiş bilim insanları yetiştirmektedir. Bu süreç içerisinde kendi kültürel kodlarından kalkarak evrensel değerleri yakalamayı hedeflemiş olan kurumumuz, her geçen gün kendini geliştirerek yoluna devam etmekte ve bilim dünyasının önemli bir öznesi haline gelmektedir.