image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve VisyonMisyonumuz

Öğrenci merkezli bir yaklaşımla Lisansüstü eğitimde nitelikli, rekabet edebilir bilim uzmanları yetiştirmek, bilgiye erişmeyi bilen, bilgiyi üreten, kullanan ve yaygınlaştıran, araştırma becerilerine sahip, bağımsız veya ekip halinde çalışabilen, toplumsal sorumluluk bilincine sahip , sanata ve kültüre ulusal ve evrensel düzeyde katkı sağlayan bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Evrensel bilimi, teknolojik gelişmeleri, topluma doğrudan katkı sağlayan çalışmaları ön plana alan, nitelikli eğitim, öğrenim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten kurumsal kültürü ve aidiyet duygusu yüksek, verdiği iyi eğitimle tercih edilen bir enstitü olmaktır