image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Visyon

Misyon

  • Lisansüstü eğitimde nitelikli, rekabet edebilir bilim uzmanları yetiştirmek,
  • Bilgiye erişmeyi bilen, bilgiyi üreten, kullanan ve yaygınlaştıran, araştırma becerilerine sahip, bağımsız veya ekip halinde çalışabilen bireyler yetiştirmektir.

    Vizyon

  • Evrensel bilimi, teknolojik gelişmeleri, topluma doğrudan katkı sağlayan çalışmaları ön plana alan, nitelikli eğitim, öğrenim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten bir kurumsal yapıyı kurmaktır.
Sosyal Bilimler Enstitüsü