image/svg+xml
image/svg+xml

Tamamlanan Lisansüstü Tezler

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNLARININ TEZ BİLGİLERİ

 

 

İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


 

 

Sıra

Adı

Soyadı

Program

Danışman

Tez Konusu

Yılı

 

 

1

Sabahattin

Çetin

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Mahmut Bozan

Türkiye’de 1980 Sonrası Mecliste Temsil Edilen Siyasi Partilerin Programlarında Sektörel Rekabet Stratejileri

2012

 

2

Fazilet

Gülatar

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Şaban Esen

Kamu Kurumu Çalışanlarının İşe İlişkin Değerleri İle İş Tatmin Düzeyi İlişkisi: Bartın İlinde Bir İnceleme

2014

 

 

3

Adem

Ayvalı

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Mehmet İslamoğlu

Bireysel Yatırımcı Profili Ve Yatırımcı Tercihleri Üzerine Bir Araştırma: Bartın İli Örneği

2014

 

 

4

Hasan

Yavuz

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Öz

Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Yönetim Kararları Üzerinde Etkileri: Bartın İlindeki Kobi’ler Üzerinde Bir Araştırma

2014

 

 

5

Tuncay

Dolanbay

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Alper Aytekin

Hayat Boyu Öğrenme Sürecinde Halk Eğitimi Merkezlerinin Yaşadığı Yönetsel Sorunlar

2014

 

 

6

Selim

Akpınar

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Akça

Ortaöğretimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörleri: Bir Ortaöğretim Kurumu Uygulaması

2015

 

 

7

Ramazan

Yakar

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Akça

Kurumsal Kaynak Planlaması Kapsamında Kamu Harcama Ve Muhasebe Bilişim Sisteminin Bartın Üniversitesi’nde Uygulanması

2015

 

 

8

Hüseyin Şahin

Gözübüyük

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Melih Başkol

Satın Alma Davranışı Üzerinde Ambalajın Etkisi

2015

 

 

9

Merve

Türkoğlu

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Alper Aytekin

Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Tedarikçi Seçimi ve Bir Uygulama

2016

 

 

10

Fatma

Tüminçin

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Hande Küçükönder

Analitik Hiyerarşik Proses (AHP) İle Bir Karar Destek Sistemi Oluşturulması: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama

2016

 

 

11

Ömer

Keskin

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Şaban Esen

Bankalarda Örgütsel Aladet ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi:Düzce İli Örneği

2017

 

 

12

Nilüfer

Şahin

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Karakaş

İş-Aile Yaşam Çatışması, İşgören performansı ve İş stresi Arasındaki İlişklinin İncelenmesi:Konaklama ;işletmesi çalışanşarı üzerine bir araştırma

2017

 

 

13

Ferhat

Demirci

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Metin Saban

Entropi Tabanlı Topsis Yöntemiyle Borsa İstanbul' da İşlem Gören Futbol Kulüplerinin Sportif, Finansal  ve Finansal Fair Play Performanslarının Karşılaştırılmalı Analizi

2017

 

 

14

Muhammet Raşit

Yıldız

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Karakaş

Turizm İşletme Yöneticilerinin Yenilikçilik Lagısının Yenilikçilik Faaliyetlerine ve Yenilik Stratejilerine Etkisi:Bartın ,Zonguldak ve Karabük İllerinde Bir Araştırma

2017

 

 

15

Hilal

Küçüker

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Metin Saban

Sürdürülebilir Çevre Açısından Bir Çevresel Maliyet Unusru Olan Karbon Maliyetlerin İncelenmesi:ÇanakcılarSeramik Fabrikası Örneği

2017

 

 

16

Zafer

Bulur

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Melih Başkol

Parekende Mağaza Tarcihini Etkileren Faktörlerin Tüketici Demografik özelliklerine Göre Farklılaşması Üzerine Bir Araştırma

2017

 

 

17

Gökhan

Gökmen

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Karakaş

Kamu Çalışanlarında İş Tatmini, Duygusal Emek ve İş stresi: Konya’ da Bir Araştırma

2017

 

 

18

Hakan

KIRKHAN

Tezli Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Yaşar AKÇA

Örgüt Kültürü ve Liderliğin Performans Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

2018

 

 

19

Esat

KALAYCIOĞLU

Tezli Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Yaşar AKÇA

Kariyer Uyum Yeteneğinin Çalışan İş Performansı Üzerindeki Etkisi

2018

 

 

20

Funda

YILDIRIM

Tezli Yüksek Lisans

Doç.Dr.Şaban ESEN

Mükemmellik Modelinin Sağlık Sektöründe İncelenmesi: Bir Alan Araştırması

2018

 

 

21

Tuğba

SARAMAN

Tezli Yüksek Lisans

Doç.Dr.Şaban ESEN

Liderlik Yaklaşımı ve Douglas McGregor’ un X ve Y Teorisi: Bartın Üniversitesi’nde Çalışan İdari Personel Üzerine Bir Çalışma

2018

 

 

22

Güldane Nihal

BENGÜL

Tezli Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Hande KÜÇÜKÖNDER

TOPSİS ve VIKOR Karar Verme Yöntemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Uygulama: Bartın Devlet Hastanesi Örneği

2018

 

 

23 Orhan KIRANOĞLU

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Melih Başkol Sosyal Medyada Yapılan Yorumların Tüketici Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi; Bartın İli Uygulaması      2018    
24 Yakup Bahadır YÜCEL

Tezli Yüksek Lisans

Doç.Dr. Alper AYTEKİN Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Tekstil Sektöründe En Uygun Tedarikçi Seçimi ve Bir Yazılım Uygulaması      2018    
25 Uğur Yazıcı

Tezli Yüksek Lisans

Doç.Dr.Şaban ESEN Kişi İş Uyumu ile Proaktif Kişilik ve Proaktif Çalışmanın Akademik Personel Performansı Üzerine Etkisi: Bartın Üniversitesi Örneği      2018    
26 Gülşen  AKDAĞ

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Metin Saban TR81 Düzey 2 Bölgesindeki (Bartın, Karabük, Zonguldak) Bireysel Yatırımcıların Finansal Okuryazarlığı ve Bireyleri Finansal Yatırım Kararına Yönlendiren Faktörler      2018    

İKTİSAT ANABİLİM DALI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

 

Sıra

Adı

Soyadı

Program

Danışman

Tez Konusu

Yılı

 

 

1

Orhan

Yıldırım

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. M Said Ceyhan

Tanzimat Sonrası Osmanlı Devleti Dış Borçları

2015

 

 

2

Sinem

Çekiç

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Arslan

Davranışsal İktisat Bağlamında  Cinsiyet Farkının Tüketici Tercihlerine Etkisi: Bartın Örneği

2016

 

 

3

Elif

Aydın

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Arslan

Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Etkileri:Bartın İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üzerine Bir inceleme

2016

 

 

4

Oğuzhan

Kasapoğlu

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Arslan

Türkiye' de Organize Sanayi Bölgelerinin Yerel Ekonomiye Katkısı:Bartın Merkez I.Organize Sanayi Bölgesi Örneği

2016

 

 

5

Fitnet

Fidan

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Arslan

Bartın İlinde Organik Tarıın Ekonomik Boyutu

2017

 

 

6

Seçil

Koç Yıldız

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. M Said Ceyhan

Bütçe Açıkları Belirleyicilerinin Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği: (2006-2015)

2017

 

 

7

Canan

Taş

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. M Said Ceyhan

Tüketim Rasyonalitesi Açısından Kent-Köy Karşılaştırılması:Bartın İli Örneği

2017

 

 

8

Özlem Sema

Özcan

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. M Said Ceyhan

Bölgesel Kalkınmada Kümelenmelerin Rolü: Bartın İli Ayakkabıcılık Sektörü Üzerine bir Alan Araştırma

2017

 

 

9

Hasret

Varol

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Arslan

Türkiye' de Bilgi Ekonomisi ve Türkiye-Güney Kore Karşılaştırması

2017

 

 

10

Emine Elif

Ayhan

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Arslan

Hanehalkının Yoksulluk Algısı Üzerine Bir Araştırma: Bartın İli Örneği

2017

 

 

11

Meryem

Tulu

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. M Said Ceyhan

Bartın Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Kuruluş Yeri Seçimi Rasyonalitesi

2017

 

 

12

Maruf

Turan

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamacı

Dünya Ekonomisinde  Çok Uluslu Şirketlerin  Ekonomik Açıdan değerlendirilmesi

2017

 

 

13

Hediye

UĞURLU YAZICI

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamacı

Türkiye’ de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki (1960-2015)

2018

 

 

14

Mustafa

ŞEKER

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamacı

Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının PROMETHEE Yöntemiyle Ölçülmesi: Tüpraş Örneği

2018

 

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

 

Sıra

Adı

Soyadı

Program

Danışman

Tez Konusu

Yılı

 

 

1

Murat

Deniz

Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. İsmail Ceritli

28 Şubat Sürecinde Medya ve Siyaset İlişkisi

2017

 

 

2

Gökhan

Soyal

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Beyza Özturanlı

Türkiye'de Yönellik İltica Sorunu ve AFAD' ın Rolü:gaziantep Çadır Kentler Örneği

2017

 

 

3

Elif

Yılmaz

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Mesut Kayaer

Türkiye'de Yoksullkla Mücadelede Bartın Örneği

2017

 

 

4

Sümeyye

Özer

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Mesut Kayaer

Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Açısından İl ve Bölge Gelişme Planları :Bartın Örneği

2017

 

 

5

Tanju

Özen

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Beyza Özturanlı

 Yargı Bağımsızlığı İlkesi Kapsamında Hakimler ve Savcılar  Kurulu

2017

 

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

 

Sıra

Adı

Soyadı

Program

Danışman

Tez Konusu

Yılı

 

 

1

Cihan

Özaykan

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özden

İbn Teymiye' de Alemin Kıdemi

2017

 

 

2

Kanatbek

OROZOBEKOV

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Yunus ABDURRAHİMOĞLU

Arap Dilinde Cümle-i Mu’terize ve Kur’an-ı Kerim’den Seçme Örnekler

2018

 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI

 

 

Sıra No

Adı

Soyadı

Program

Danışman

Tez Konusu

Yılı

 

 

1

Deniz

Polater

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Semran Cengiz

Ahmet Ümit’in Romanlarında Gotik Bellek

2015

 

 

2

İbrahim

Çelebi

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Ali Öztürk

Modern Türk Şiirinin Yeni Araçlarla İlişkisi (Sosyal Medya Örneği)

2015

 

 

3

Tezcan

Kurt

Tezli Yüksek Lisans

İsmet Emre

2000-2010 Arası Küçürek Öyküde Postmodern İzler

2015

 

 

4

Ramazan

Aydın

Tezli Yüksek Lisans

Oğuzhan Şahin

RÁ İF NECDET Ve YEÑİ MEKTUB NUMUNELERİ (İnceleme-Metin)

2015

 

 

5

Birgül

Güzel

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Alsou Kamalıeva

 Abbas Sehhet'in Hayatı , Sanatı, Eserleri

2016

 

 

6

Seyfullah

Koşmaz

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Alsou Kamalıeva

VAGİF SULTANLI’NIN HİKÂYELERİNİN İNCELENMESİ

2016

 

 

7

Ennur

Bilecan

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Şerife Seher Erol Çalışkan

İslamiyet Öncesi Türk Destanlarında Kadın Tipi

2017

 

 

8

Seval

Kocaer

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Şerife Seher Erol Çalışkan

Türk Efsanelerindeki Ceza ve Mükafatların İşlevsel Açıdan İnclenmesi

2017

 

 

9

Sercan

Özköse

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Nevnihal Bayar

Karşılaştırmalı Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü

2017

 

 

10

Sevda

Çavdar

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Gülay Karaman

Klasik Türk Şiirinde Anne İmgesi

2017

 

 

11

Ahmed Adeeb Haseeb

Alhurmuzı

Tezli Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Tuna Beşen Delice

Irak Türkmen Türkçesindeki Arasözlerinin Türkiye, Azerbaycan ve Türkmen Türkmen Türkçelerindeki Atasözleriyle Karşılaştırılması

2017

 

 

12

Rabia

Yıldızöz

Tezli Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr. Sedat BALYEMEZ

Bartın Merkez İlçe ve Köyleri Ağzı (İnceleme-Metinler-Sözlük)

2017

 

 

13

Ebru

AKYÜZ

Tezli Yüksek Lisans

Doç.Dr.Alsou KEMALIEVA

Elabbas Bagırov’un “Göz Muncuğu, Gece Yarısı Hadisesi, Doğma Ocak, Gelin Ayakkabısı, Köhne Kişi” Hikâyelerinin Tematik Yönden İncelenmesi

2017

 

 

14

Sibel

AYDIN

Tezli Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Kürşat Şamil ŞAHİN

Derviş Gubârî’ nin Gazavât-nâme-i Midilli Eserinin Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü

2018

 

 

15

Zeynep

GÜNGÖR

Tezli Yüksek Lisans

Yrd.Doç.Dr.Kürşat Şamil ŞAHİN

Manastırlı Mehmet Rifat, Tuhfetü’l-İslam (İnceleme-Metin)

2018

 

 

16

Can

Şen

Doktora

Prof. Dr. Ramazan Kaplan

Necip Fazıl KISAKÜREK’ in Tiyatroları Üzerine Bir İnceleme

2017

 

 

17

Asiye

ÇIĞRI YILDIRIM

Doktora

Prof. Dr. Ramazan Kaplan

Servet-i Fünun Dönemi Romanında Trajik Durum

2018

 

 

18

Abdulvahap

DAVRAN

Tezli Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Haluk ÖNER

İbrahim Aşki Tanık’ın Edebiyat Ders Hülasaları Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme

2018

 

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü