image/svg+xml
image/svg+xml

Mevcut Öğrenci Sayıları

AKTİF ÖĞRENCİ SAYILARI
    Anabilim Dalları 2018-2019 Güz Alınan Toplam
Yüksek Lisans Tezli Feslefe 5 18
Tarih   1
Beden Eğitimi ve Spor 10 34
İşletme (B. Ecevit Üni. ile ortak)   19
İşletme  16 68
İktisat (B. Ecevit Üni. ile ortak) 9 47
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 10 33
Temel İslam Bilimleri   35
Türk Dili ve Edebiyatı   59
Tezli Toplam   316
Tezsiz İşletme  25 66
Yönetim Bilişim Sistemleri 19 99
Girişimcilik  19 64
Tezsiz Toplam   228
Doktora İşletme  4
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Karabük Üni. ile Ortak) 5 13
Türk Dili ve Edebiyatı 7
İktisat (B. Ecevit Üni. ile ortak) 1
Doktora Toplam 27
                                                                                                                   Genel Toplam 568
Sosyal Bilimler Enstitüsü