image/svg+xml
image/svg+xml

Dönem Sonu Enstitü Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nde yer alan tezli yüksek lisans veya doktora programlarında başarılı olamayan adaylara; gerekli koşulları sağlamak şartıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilebilmesi için var olan programların  yarı pasif tezsiz yüksek lisans olarak açılması durumu görüşülerek Üniversitemiz Senatosuna sunulmak üzere karara bağlanmıştır.

 
  • UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

  • Dönem Sonu Enstitü Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi.

  • Üniversitemiz Misyon ve Vizyonu

  • MEZUN DURUMDA OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

  • RİMER ile Doğrudan Rektörlüğe Ulaşabilirsiniz.

  • Tez Savunma Sınavına Girecek Öğrencilerin Dikkatine