Enstitümüze Kayıt Yaptıracak Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Dikkatine..

Enstitümüze kayıt yaptırmaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrenci adayları; yurt dışında mezun oldukları yüksek öğretim kurumunun,  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındığına dair "Tanınma Belgesi" ni kayıt esnasında Enstitümüz Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Tel: 0 (378) 223 54 33 Belge Geçer: 0 (378) 223 54 34 E-posta: sbe@bartin.edu.tr

Copyright Sosyal Bilimler Enstitüsü