2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Öğrenci Alımı Yazılı Bilim Sınavı Sonuçları

DOKTORA PROGRAMLARI

TEZLİ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI


KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

 

1-Tezli ya da Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt için Lisans mezuniyet, Doktora programlarına kayıt için Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi veya bu belgenin Enstitüce onaylı örneği.

(Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olan TC Uyruklular için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak denklik belgesi)

 

2- Yüksek Lisansa başvuranlar için Lisans, Doktoraya başvuranlar için Tezli Yüksek Lisans Not Durum Belgesi (Transkript) aslı veya Enstitüce onaylı örneği. 

 

3-2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm., son altı ay içinde çekilmiş)

 

4-(ALES) sonuç belgesi.(Tezsiz yüksek lisans için gerek yoktur, ALES) son 3 yıl içerisinde alınan puanlar geçerlidir.) 

 

5-Erkek öğrenci adayların askerlik durum belgesinin aslı (son üç ayda alınmış olacak.)

 

6-Doktora için yabancı dil sınav (KPDS, ÜDS,YÖKDİL veya YDS) sonuç belgesi (Tezli yüksek lisansta dil puanı düşük olsa bile %10’u dikkate alınır.) 

 

(Kesin Kayıt evraklarının asılları ile beraber fotokopilerinin de getirilmesi gerekmektedir.)7- Yabancı uyruklu öğrenci adayları; yurt dışında mezun oldukları yüksek öğretim kurumunun,  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındığına dair "Tanınma Belgesi" ni kayıt esnasında Enstitümüz Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.-Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, 17-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında şahsen, eksiksiz belgeleriyle kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

 (Yedek listeden yerleşecek olan adayların kesin kayıt tarihi: 25-26 Temmuz 2017) 

 

-Uzaktan Öğretim programlarına yerleşen öğrencilerin kesin kayıt öncesinde dönemlik eğitim ücret bedelini TC kimlik numaraları ile Halkbankası veya Ziraat Bankası ATM lerinden yatırmış olmaları gerekmektedir. 

 

Daha fazla bilgi edinmek için Enstitü Sekreterliğine başvurulabilir. Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tel: [(0 378) 223 54 30-36-37]

 

Tel: 0 (378) 223 54 33 Belge Geçer: 0 (378) 223 54 34 E-posta: sbe@bartin.edu.tr

Copyright Sosyal Bilimler Enstitüsü