Atatürk Kültür, Dil VE Tarih Yüksek Kurumu Tarafından Düzenlenen Gezi İlanı

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından gerçekleştirilen  "İpek Yolu Güzergahında Türk Kervansarayları Eğitim Bilim ve Kültür " konulu gezi için gerekli bilgiler ve istenilenler ilgi yazıda sunulmuştur.

  • İlgi Yazı.pdf
  • Tel: 0 (378) 223 54 33 Belge Geçer: 0 (378) 223 54 34 E-posta: sbe@bartin.edu.tr

    Copyright Sosyal Bilimler Enstitüsü