Tarihçe

     Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kurulan üniversitemizin bir Enstitüsü olarak 2008-2009 eğitim –öğretim yılında kurulmuştur.

       Enstitümüz eğitim öğretim faaliyetlerine 2011-2012 Güz Döneminde İktisat ve İşletme Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programları ile başlamış olup şuan;

·                 Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
·                Girişimcilik Anabilim Dalı
Fe            Felsefe Anabilim Dalı
·                İktisat Anabilim Dalı
·                İşletme Anabilim Dalı
·               Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
                Tarih Anabilim Dalı
·               Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
·               Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
·               Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

 

olmak üzere 10 anabilim dalında lisansüstü eğitim vermeye devam etmektedir.  2018 Ocak ayı itibarıyla 329 Tezli Yüksek Lisans, 331 Tezsiz Yüksek Lisans ve 28 Doktora programı öğrencisi olmak üzere toplam 688 lisansüstü eğitim öğrencimiz bulunmaktadır. Bugüne kadar yüksek lisans programlarından toplam 78 öğrenci mezun edilmiştir. Bünyesindeki anabilim dallarında araştıran, sorgulayan, kültürel değerlerine sahip çıkan,  evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinen,  bu yolda her geçen gün kendini geliştirerek yoluna devam eden Sosyal Bilimler Enstitüsü akademik hayatına devam etmektedir.

0 (378) 223 54 33 (0378) 223 54 36 0 (378) 223 54 34 (0378) 223 54 34 sbe@bartin.edu.tr sbe@bartin.edu.tr

Copyright Sosyal Bilimler Enstitüsü