İdari Personel

      

Enstitü Sekreteri
Cengiz KULOĞLU
0378 223 54 33
kuloglu@bartin.edu.tr
                                                                                   
                    Bilgisayar İşletmeni                                                                                Memur                                                                          Bilgisayar İşletmeni
                      Engin GÖRBÜZ                                                                    Mukaddes ALPTEKİN ESER                                                           Feride TELLİ        
                      0378 223 54 37                                                                              0378 223 54 30                                                                     0378 223 54 36
                egorbuz@bartin.edu.tr                                                                     meser@bartin.edu.tr                                                               ftelli@bartin.edu.tr


Tel: 0 (378) 223 54 33 Belge Geçer: 0 (378) 223 54 34 E-posta: sbe@bartin.edu.tr

Copyright Sosyal Bilimler Enstitüsü