Yönetim Kurulu

Enstitü Müdürü                                                       Yrd.Doç.Dr. M Said CEYHAN          

Enstitü Müdür Yardımcısı                                   Yrd.Doç.Dr. Yaşar ÖZ

Enstitü Müdür Yardımcısı                                   Yrd.Doç.Dr. Ayhan KARAKAŞ

Üye                                                                              Yrd. Doç.Dr. Haluk ÖNER

Üye                                                                              Yrd.Doç. Dr. Yunus ABDURAHİMOĞLU
Tel: 0 (378) 223 54 33 Belge Geçer: 0 (378) 223 54 34 E-posta: sbe@bartin.edu.tr

Copyright Sosyal Bilimler Enstitüsü