Misyon-Vizyon

Misyon

·         Lisansüstü eğitimde nitelikli, rekabet edebilir bilim uzmanları yetiştirmek,

·         Bilgiye erişmeyi bilen, bilgiyi üreten, kullanan ve yaygınlaştıran, araştırma becerilerine sahip, bağımsız veya ekip halinde çalışabilen bireyler yetiştirmektir.

    Vizyon

·         Evrensel bilimi, teknolojik gelişmeleri, topluma doğrudan katkı sağlayan çalışmaları ön plana alan, nitelikli eğitim, öğrenim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten bir kurumsal yapıyı kurmaktır.