Enstitü Kurulu

Enstitü Müdürü                                                                                  Prof.Dr. Metin SABAN                                     Web  CV

Enstitü Müdür Yardımcısı                                                                  Dr.Öğr. Üyesi Ömer BAYKAL                           Web  CV               

Felsefe Anabilim Dalı Başkanı                                                          Prof.Dr. Aslı YAZICI                                         Web  CV

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı                            Doç.Dr. Alper AYTEKİN                                    Web  CV

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı                  Doç.Dr. Mahmut BOZAN                                  Web  CV

Tarih Anabilim Dalı Başkanı                                                              Doç.Dr. Mustafa HİZMETLİ                              Web  CV

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı                                  Doç.Dr. Taner BOZKUŞ                                    Web  CV

İktisat Anabilim Dalı Başkanı                                                            Dr.Öğr. Üyesi M Said CEYHAN                         Web  CV
 
Girişimcilik Anabilim Dalı Başkanı                                                    Dr.Öğr. Üyesi Ahmet KAMACI                           Web  CV

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı                                   Dr.Öğr. Üyesi Gülay KARAMAN                        Web  CV

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı                                    Dr.Öğr. Üyesi Yunus ABDURAHİMOĞLU          Web  CV